-
KwaliteitDe dienstverlening omvat de opvoeding en de verzorging van de kinderen. De kinderopvang wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun alle kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.Om dit te verwezenlijken werkt de kinderopvang volgens de criteria die in de kwaliteitsschaal voor het evalueren van het pedagogisch functioneren van Kind en Gezin worden vooropgesteld. Wij besteden bijzondere aandacht aan individualisering, zelfredzaamheid, flexibiliteit, structureren, bewegingsvrijheid en veiligheid. De kinderopvang gebruikt tevens het zelfevaluatie-instrument voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen in de opvang (ZIKO). 
Attest van toezichtWij hebben een attest van toezicht voor alle drie de kinderdagverblijven. Een attest van toezicht betekent dat de kinderopvang:
voldoet aan de kwaliteitseisen van Kind & Gezin qua infrastructuur, veiligheid, personeel.
voldoet aan alle maatregelen ivm brandveiligheid, wij hebben een branddetectiecentrale, rookdetectoren, evacuatieplan.
beschikt over een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid.
jaarlijks fiscale attesten kan uitreiken aan de ouders.
verantwoordelijken en begeleiders volgen jaarlijks opleiding en vorming.
 
 
Website mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website
mogelijk gemaakt
door Vistaprint